Workshop

Til afklaring af aktuelle problemstillinger foreslår vi at bruge en workshop.

En workshop består af 3 dele:

  • Formøde – afklaring af, hvilke områder der skal behandles
  • Workshop – typisk ½ dag, hvor vi behandler de aftalte områder
  • Rapport – tilbagemelding med forslag til indsatsområder og konkrete tiltag

Alt efter hvor omfattende I vil tage fat, kan et formøde være på telefonen eller et fysisk møde. Du skal regne med at bruge ½ dag på afklaring forud for workshoppen.

Selve workshoppen afholdes med deltagere fra gruppen af ledere, funktionsledere og nøglemedarbejdere i jeres virksomhed. Vi styrer processen i forhold til det aftalte indhold og forventninger til mål for workshoppen.

Du får en rapport fra workshoppen med konkrete forslag til, hvordan I skal angribe de aktuelle problemstillinger. Rapporten vil give jer et arbejdspapir med problemformulering, nødvendige eller ønskelige tiltag og målsætninger, som samlet løser den aktuelle problemstilling.

Vi kan hjælpe med en workshop inden for de fleste forretningsområder i en virksomhed.

Eksempler få forretningsområder:

  • Markedsføring
  • Salg
  • Projektledelse
  • Kvalitetsstyring

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.