Forretningsudvikling

Værdier skabes, når en virksomheds medarbejdere og kunder i fællesskab organiserer og udvikler de muligheder, som findes i deres samhandel“.

Dette kræver både dialog og udvikling på tværs af virksomheden og dens samarbejdspartnere.

En ekstern part kan fungere som katalysator i dette arbejde og hjælpe med at afdække forretningsmæssige muligheder og få gennemført ændringer for at opnå disse.

Det er her jeg ser, at jeg, sammen med mine samarbejdspartnere, kan gøre en forskel for virksomhederne.

Der hvor brændpunktet ligger mellem it og forretning

Udvikling af forretningsprocesser kombineret med rådgivning om den nødvendige it understøttelse. Krav fra forretningen og mulighederne i it løsninger skal passe sammen. Det kræver måske ændringer på begge områder. Før I investerer i nyt it, så få uvildig rådgivning og sparring med udgangspunkt i at bevare og udvikle det I har frem for blot at kassere og købe nyt.

  • Det giver hurtigere resultater
  • I optimerer og udnytter ressourcerne bedre
  • I skaber værdi og besparelser
  • I skaber bedre samarbejde

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig her.

Læs mere:
360 graders møde om jeres forretning og it løsninger.

It understøtter forretningens strategi og mål

Virksomheder bør ud fra deres strategi og målsætning sikre et optimalt samspil mellem virksomhedens processer og de it løsninger, som understøtter disse.

It systemer kan benyttes til at optimere forretningsprocesser og på den måde effektivisere, automatisere og øge aktiviteten – dermed skabes vækst. Med udgangspunkt i en analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende gennemførelse af en vel tilrettelagt implementering kan en relativt lille it investering give store gevinster og være med til at gennemføre den vedtagne strategi og opnå de målsætninger, man har sat sig i virksomheden.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig her.

Læs mere:
Workshop